Bäst stamspolning i Stockholm

Om rören i din fastighet inte underhålls med jämna mellanrum så kan de växa igen, och således orsaka både stopp i avlopp och illaluktande. På grund av en ökad mängd kemikalier i avloppsvattnet och lägre temperaturer på tvätt- och diskvatten så växer dessutom stammarna snabbare igen, jämfört med förut. Därför är det av högsta vikt att regelbundet utföra en stamspolning i Stockholm för att dels motverka stopp i avloppen och översvämningar, men även skyhöga kostnader. Vi är experter på stamspolning i Stockholm och kan hjälpa er så snart ni behöver oss. Vi kan även hjälpa er om ni har akuta problem – oavsett tid på dygnet.

Vi rekommenderar att du utför din stamspolning i Stockholm minst en gång var sjätte år. När kollade du till dina stammar senast? Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!

Så går processen till

Att rensa din bostads stammar kräver en hel del proffsutrustning och kunskap, och är alltså inget du kan genomföra på egen hand. Genom vår stamspolning i Stockholm får du allt du behöver för ett väl genomfört jobb. 

Vi kommer till er med vår spolbil försedd med slangvindor, och via högtrycksspolning sprutar vi in hett vatten i dina rör. På så sätt får vi bort smuts, fetter och andra avlagringar som fastnat på insidan av dina rör, och eftersom vi enbart använder varmt vatten kan du vara trygg i att vårt ingrepp inte har någon negativ påverkan på miljön. Om du utför vår stamspolning i Stockholm kan du utöver att minska risken för stopp även öka inte bara kvaliteten på dina rör, utan även livslängden på dem.

Då måste du utföra en stamspolning i Stockholm

För en som inte är helt insatt i hur allt fungerar så kan det verka svårt och krångligt att veta när det är dags, och det är inte heller vedertaget vilka symtom som indikerar på att det bör åtgärdas. Vi är experter på stamspolning i Stockholm och vet att det finns flera sätt att tydligt se när det är läge att kontakta oss.

Om du vet att det är många år sedan du sist genomförde en stamspolning i Stockholm så kan du börja där. Svämmar det ofta över i allt från handfatet, duschen till i diskhon så kan det också vara på grund av problem med rören. Att vattnet rinner undan långsamt, dålig lukt, eller att du ofta måste använda rensband är andra tydliga indikeringar på att vår hjälp kan vara behövlig.

Att genomföra en stamspolning i Stockholm är mycket billigt i jämförelse med vad det kommer kosta dig om du får vattenskador när ett rör går sönder. Därför rekommenderar vi dig att kontakta oss både för att genomföra arbetet, men vi kan även kolla upp hur rören mår i förebyggande syfte.